Herinnering - Loonmutatie per 01-04-2004

01 maart 2004
In de Handel en visverwerkende industrie vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-04-2004 worden de salarissen met (niet bekend bij redactie CAOweb) verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Handel en visverwerkende industrie).