Onderhandelingen over cao IKEA vastgelopen

12 september 2018

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor medewerkers van IKEA zijn vastgelopen. De vakbonden noemen het loonvoorstel van de werkgever ‘matig’. De FNV wil minimaal 3% loonsverhoging, terwijl IKEA niet verder wil gaan dan 2,3%. Daarnaast gaat de FNV niet akkoord met het voorstel van de werkgever om de toeslag van 100% voor werknemers die op zaterdag van 19.00 tot 24.00 werken te verlagen naar 50%. Ook ging de werkgever volgens de FNV niet in op gedane voorstellen om de werkdruk te verlagen. FNV zegt dat de hoge werkdruk wordt veroorzaakt doordat er simpelweg te weinig mensen zijn om al het werk te kunnen doen. Daarom pleiten de bonden voor een uitbreiding van het personeelsbestand.

Bron: FNV, 11-09-2018