VNV-leden toegelaten tot cao-overleg

19 september 2018

Ryanair wil niet dat piloten in dienst van andere luchtvaartmaatschappijen namens de Vereniging voor Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) deelnemen aan de cao-onderhandelingen. VNV vordert daarom, met succes, voor de kantonrechter dat deze piloten toch aan de onderhandelingstafel mogen plaatsnemen.

Ryanair en VNV zijn in onderhandeling geweest over de totstandkoming van een collectieve arbeidsovereenkomst voor de bij Ryanair in dienst zijnde vliegers. Het cao-overleg is vastgelopen, hetgeen VNV Ryanair op 31 juli 2018 schriftelijk heeft bevestigd. VNV heeft op dezelfde dag een ultimatum aan Ryanair gesteld om de minimale eisen van de vliegers te aanvaarden. Dat ultimatum liep af op 6 augustus 2018 om 15:00 uur. VNV heeft Ryanair medegedeeld dat het afwijzen van deze eisen tot werkonderbrekingen door de vliegers zou leiden.

Een van de eisen van VNV betrof haar vrijheid om zelf haar CAO onderhandelingsteam vast te stellen. VNV wenst leden mee te nemen naar de cao-onderhandelingen. Deze ontwikkeling is in meer sectoren gangbaar. De vakbondsleden leveren een andere bijdrage aan de discussie die tijdens de onderhandelingen wordt gevoerd en fungeren als directe spreekbuis van de werknemersleden.

De bezwaren die Ryanair tegen deze gang van zaken heeft, worden door de kantonrechter niet gehonoreerd, omdat kort gezegd, de vrijheid van collectief onderhandelen zwaarder weegt. Ryanair had er bezwaar tegen dat zich onder deze VNV-leden ook piloten van concurrerende bedrijven bevonden. De kantonrechter gaat niet mee in dit bezwaar en merkt op dat Ryanair nog altijd zelf kan bepalen welke informatie ter tafel wordt gebracht. Daarbij wijst de kantonrechter op de kartelimmuniteit voor het cao-recht die is bevestigd in het Albany-arrest (HvJ EU 21 september 1999, C-67/96) van het EU-Hof.