PAWW - (Semi) Publieke Dienstverlening Sector 5 no 3 - Nieuwe complete samenvatting

08 oktober 2018

De nieuwe samenvatting van de cao PAWW - (Semi) Publieke Dienstverlening Sector 5 no 3, looptijd 01-03-2018 - 30-09-2020 is geplaatst op CAOweb. Om de samenvatting te raadplegen klik hier: PAWW - (Semi) Publieke Dienstverlening Sector 5 no 3.

Centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in het Sociaal Akkoord van 2013 afgesproken dat de rechten op uitkering voor werknemers overeenkomend met de hoogte en duur van de wettelijke WW-uitkering en de WGA-uitkering, zoals deze waren geregeld vóór de versobering, door middel van een regeling private aanvulling WW en WGA zoveel mogelijk blijven gehandhaafd. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers en werknemers op basis van een 50/50- verdeling de bijdragen voor zowel de wettelijke WW en WGA als de regeling private aanvulling WW en WGA betalen. Voor de financiering is daarom gekozen voor het model waarin werkgevers de bijdragen voor het wettelijk deel van de WW en de WGA blijven betalen en waarin werknemers de bijdragen voor het private deel voor hun rekening nemen. Ten behoeve van de regeling private aanvulling WW en WGA houden werkgevers bijdragen in op het loon van werknemers en dragen deze bijdragen af aan een daartoe in het leven geroepen fonds, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (hierna: Stichting PAWW). De Stichting PAWW draagt zorg voor de uitvoering van de regeling private aanvulling WW en WGA. Zie voor een verdere uitleg cao nr. 4010 Cao private aanvulling WW en WGA Sector (Semi) Publieke Dienstverlening Sector 5 no 3.

Als gevolg van deze wijziging zijn tevens de volgende samenvattingen aangepast:

Rubriek: 13. Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid:

 • Verpleeg en verzorgingstehuizen, thuiszorg (CAO2948)

 • (Werkgeversorganisatie in de) sport (CAO475)

 • Golfbranche (CAO2493)

Redactioneel commentaar:

 • Stichting Personeelsdiensten CDA (CAO3320)

 • Stichting Secretariaat Christen Democratisch Appel (personeel van het CDA) (CAO318)

 • CNV Connectief (als werkgever) (CAO3971)

 • Werkgeversvereniging FNV-Organisaties (als werkgever) (CAO1681)

 • Universiteit Nyenrode B.V. (CAO1451)

 • Holland Casino N.V. (CAO985)

 • Inclusief Groep N.V. (CAO2194)

 • Stichting Onderwijsbureau Twente (CAO3010)