Nieuwe cao Particuliere Beveiliging een feit

10 oktober 2018

De leden van de betrokken vakbonden hebben ingestemd met de nieuwe cao Particuliere Beveiliging, die hierdoor een feit is. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot 1 juli 2023 en geldt voor ongeveer 30.000 werknemers.

De nieuwe cao kwam zeer moeizaam tot stand. Pas na onder meer stakingen op Schiphol en een landelijke stakingsdag bereikten de werkgevers en de bonden een akkoord. Een ruime meerderheid van de CNV-leden stemde hiermee in, onder de FNV-leden lag het percentage ja-stemmers lager: 53%.

De nieuwe cao bevat onder meer afspraken over een loonstijging van minimaal 13,25% gedurende de looptijd van de cao. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over gezondere roosters, verlaging van de arbeidsduur naar gemiddeld 36 uur per week, een verbetering van de pensioenregeling en een verlaging van de werkdruk.

Bron: FNV en CNV Vakmensen, 9-10-2018