Onderhandelingen over cao Houtverwerkende Industrie zijn gestart

05 november 2018

De vakbonden en de werkgevers hebben op 31 oktober voor het eerst onderhandeld over een nieuwe cao Houtverwerkende Industrie. Volgens de FNV liggen de voorstellen van enerzijds de werkgevers en anderzijds de bonden erg ver uit elkaar.

De bonden eisen 5% meer loon, met een bodem van € 100 bruto per maand. Verder willen de vakbonden dat er maatregelen worden genomen zodat iedereen gezond en vitaal zijn pensioen kan halen. Ook willen de bonden de positie van deeltijdmedewerkers verbeteren en eisen zij dat in het kader van duurzame inzetbaarheid iedere medewerker één keer per vier jaar een gesprek met een externe loopbaancoach krijgt.

De werkgevers bieden een loonruimte van 1,75%. Ook op diverse andere terreinen liggen de voorstellen van werkgevers en bonden ver uit elkaar. Beide partijen zijn het wel eens over het behoud van seniorendagen.

Bron: FNV 2-11-2018