Akkoord omzetting CAR-UWO naar cao Gemeenten

07 november 2018

De vakbonden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben voorgenomen afspraken gemaakt over de omzetting van de rechtspositie CAR-UWO naar de cao Gemeenten. Er ligt een cao-tekst klaar die volledig past binnen het civiele recht. Hiermee is de sector gemeenten voorbereid op de ingang van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020.

Het uitgangspunt was een één-op-één-omzetting van de huidige rechtspositie naar een cao-tekst die aansluit bij de regeling in het Burgerlijk Wetboek. Dit is grotendeels gelukt, maar voor een klein aantal onderwerpen, zoals het lokale overleg met de vakbonden en de oplossing van geschillen, was een één-op-één-omzetting niet mogelijk. Hierover zijn afspraken gemaakt.

De vakbonden gaan nu hun achterban consulteren over de omzetting van CAR-WUO naar de cao. Pas als daarna blijkt dat er een breed draagvlak is voor de omzetting, zullen de afspraken definitief zijn.

Bron: CNV Connectief, 5-11-2018