Herinnering - Loonmutatie per 01-07-2020

01 juni 2020
In de Rabobank vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-07-2020 worden de salarissen met 1,00% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Rabobank).