Overleg over cao Defensie hervat

28 november 2018

Voor het eerst sinds het afwijzen van het eerder behaalde onderhandelingsresultaat hebben de vakbonden weer met de werkgever gesproken over een nieuwe cao Defensie. Het ging tijdens dit gesprek over de arbeidsvoorwaarden en het pensioen.

De werkgever (Defensie) heeft tijdens het gesprek aangegeven een duidelijker beeld te hebben gekregen van de onderwerpen die voor het Defensiepersoneel van belang zijn. Defensie heeft gezegd op een aantal van deze onderwerpen graag stappen te willen zetten. De bonden vinden het hierbij belangrijk dat er voldoende ruimte aanwezig is om tot een beter resultaat te komen.

Een belangrijk onderwerp is de pensioenregeling voor militairen. De partijen vinden het niet alleen belangrijk opnieuw over dit onderwerp te gaan spreken, maar willen ook duidelijkheid over de situatie die ontstaat na 1 januari 2019, als er voor die tijd geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Defensie heeft wel al toegezegd dat de deadline van 1 januari 2019 voor het keuzemoment voor de nieuwe diensteinderegeling wordt uitgesteld totdat hierover in het overleg een nieuwe afspraak is gemaakt.

Bron: FNV, 14-11-2018