Onderhandelingsresultaat cao Douwe Egberts

29 november 2018

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot 1 september 2020.

Lonen

De lonen worden verhoogd:

per 01-07-2018 met 2%;

per 01-01-2019 met 1%;

per 01-07-2019 met 1,8%;

per 01-01-2020 met 1%.

Verder is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de werkdruk. Ook komt er een studie naar de adv-dagen, waarbij wordt bekeken hoe een deel van de adv-dagen kan worden omgezet naar een bedrag voor duurzame inzetbaarheid van de werknemers.

Bron: CNV Vakmensen, 24-11-2018