Herinnering - Loonmutatie per 01-07-2006

01 juni 2006
In de Optiekbedrijven vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-07-2006 worden de salarissen met 0,5% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Optiekbedrijven).