Herinnering - Loonmutatie per 01-01-2006

01 december 2005
In de Cultuurtechnische werken vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-01-2006 worden de salarissen met 0,25% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Cultuurtechnische werken).