Herinnering - Loonmutatie per 01-02-2005

01 januari 2005
In de AHP Manufacturing B-V vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-02-2005 worden de salarissen met 1,25% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (AHP Manufacturing B-V).