Herinnering - Loonmutatie per 01-04-2006

01 maart 2006
In de AHP Manufacturing B-V vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-04-2006 worden de salarissen met 1,25% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (AHP Manufacturing B-V).