Herinnering - Loonmutatie per 01-09-2017

11 januari 2019
In de Sportverenigingen (historische versie 2017) vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-09-2017 worden de salarissen met 1,80% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Sportverenigingen (historische versie 2017)).