Principeakkoord cao Groothandel in eieren en eiproducten en de eiproductenindustrie

18 februari 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Lonen

De lonen worden verhoogd:

Per 01-02-2019

*

Per 01-01-2020

2,25%

*1e jaar een salarisverhoging per 1 februari 2019 conform aanleiding van de herziening van de loontabel en het opnieuw inschalen van de huidige mensen inzake het aantal functiejaren: voor medewerkers die nu werkzaam zijn in de sector geldt dat zij met salaris horizontaal oversteken (prijspeil 1 juli 2018). Voor lonen boven de cao schalen geldt een verhoging van 2% gelijk aan verhoging van salarisgroep 6.

Voor chauffeurs is een nieuwe salarisschaal ontwikkeld (schaal C). Het verschil tussen chauffeurs binnenland en buitenland is daarmee in de salarisschalen komen te vervallen. Uitgangspunt voor de nieuwe salarisschaal is de oude schaal V-2. Deze schaal wordt per 1 februari 2019 verhoogd met minimaal 2% en vervolgens wordt elke periodiek van de schaal verhoogt met een bedrag van 75 euro. De nieuwe schaal C kan gevonden worden in bijlage 1 de verhogingen per 1 februari zijn daarin al opgenomen. Per 1 januari 2020 vindt er nog een verhoging van 2,25 % plaats.

Arbeidstijdtoeslagen

Werken op zaterdag en zon- en feestdagen gebeurt op vrijwillige basis.

De toeslagen voor het werken op zon- en feestdagen worden per 1 februari 2019 verlaagd van 250% naar 225% en per 1 januari 2020 van 225% naar 200%.

De toeslag voor de zaterdagmiddagen worden per 1 januari 2020 gelijk getrokken met de zaterdagochtend, te weten van 175% naar 150% toeslag.

Wanneer een werknemer meer dan 80 uur in een kalenderjaar op zon- of feestdagen werkt, valt men na 80 uur terug op een toeslag van 250%. Dit geldt niet voor chauffeurs.

Chauffeurs gaan een onkostenvergoeding ontvangen conform artikel 40 van de TLN cao. Deze onkostenvergoeding komt in de plaats van de huidige onkostenvergoeding in de cao en is gelijk aan de onkostenvergoeding in het beroepsgoederenvervoer.

Tegemoetkoming kosten

De mogelijkheid om een EVC traject (Erkenning van Verworven Competenties) te volgen wordt vervroegd en is mogelijk vanaf 5 jaar in dienst bij een werkgever, in plaats van 8 jaar.

Verblijfskostenvergoeding meerdaagse ritten per 01-01-2019

Eerste dag

€1,28 per uur

  • Tussen 17:00 en 24:00 uur indien vertrek voor 17:00 uur

€2,90 per uur

Tussen dagen

€ 50,16 per dag

Laatste dag

€1,28 per uur

  • Tussen 18:00 en 24:00 uur

€2,90 per uur

  • Tussen 24:00 en 06:00 uur

€1,28 per uur

  • Tussen 24:00 en 06:00 uur indien aankomst na 12:00

€2,90 per uur

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Werkgevers geven aan uitvoering te willen geven aan het 3e WW jaar. Vakbonden zullen deelname aan het 3e WW jaar bij hun leden in stemming brengen.

Bron: CNV 24 januari 2019