Principeakkoord Zoetwarenindustrie

18 februari 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De zoetwaren werkgevers waren niet bereid om op de loonvraag van het FNV in te gaan en hebben uiteindelijk een salarisverhoging geboden van 3% op 1 januari 2019 en nog eens 2,5% op 1 januari 2020 in een cao met een looptijd van twee jaar. De FNV heeft daarmee niet ingestemd.

Waarover is wel overeenstemming bereikt?

Lonen

De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat uitzendkrachten juist worden ingeschaald en beloond.

Arbeidsduur

Tien vrije dagen kopen mag alleen nog als de werknemer onvoldoende saldo heeft en de dagen in het jaar van aankoop worden opgenomen

80-90-100 regeling

De mogelijkheid om 80% te gaan werken met behoud van 90% salaris en 100% pensioenopbouw wordt uitgebreid van 7 jaar voor de AOW datum naar 8 jaar voor de AOW datum.

Opname extra vrije diensten ouderen (artikel 35) en nachtarbeid (artikel 36).

Werknemer moet de vrije diensten opnemen in het jaar van toekenning. Deze dagen mogen ook ingezet worden voor financiering van studie of zorgtaken.

Arbeidstijdtoeslagen

Voor 1 -7-2019 presenteren werkgevers en vakbonden gezondere roosters. Die roosters worden daarna met de werknemers in de sector besproken.

Vanaf nu geldt voor alle werknemers (ook ouderen) één afbouwregeling van ploegentoeslagen. De afbouwregeling is uitgebreid. Afhankelijk van de gewerkte periode bedraagt de afbouw duur:

0 – 1 jr in ploegen

0 wkn afbouw

1 – 2 jr in ploegen

52 wkn afbouw

2 – 5 jr in ploegen

104 wkn afbouw

5 – 10 jr in ploegen

156 wkn afbouw

> 10 jr in ploegen

208 wkn afbouw

De afbouw bedraagt 100 – 80 – 60 – 40 – 20 procent van het verschil in toeslag.

Alleen werknemers geboren voor 1 januari 1969 kunnen gebruik maken van de oude bepaling dat ploegentoeslag niet (of niet meer geheel) worden afgebouwd.

Proef met flexibeler roosters voor bedrijven die meer vast werk bieden.

Bedrijven kunnen zich aanmelden voor een proef waarbij zij roosters in mogen voeren van twee weken. Het rooster moet twee vrijdagen voor aanvang bekend zijn. De deelnemende bedrijven moeten (afhankelijk van het aantal uitzendkrachten) in 2019 de totale uitzendarbeid terug dringen met 10, 15 of 25%. Er komen dus meer mensen in vaste dienst bij deze bedrijven. Lukt dat niet, dan mogen zij niet langer flexibele roosters maken. Accountants controleren de aantallen.

Bron: FNV 17 februari 2019