Principeakkoord Vleeswarenindustrie

15 mei 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 februari 2019 tot en met 31 januari 2021.

Lonen

De werkelijke lonen en cao salarisschalen worden verhoogd

per 01-02-2019

2,50%

per 01-02-2020

2,00%

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen

De eindejaarsuitkering wordt in 2019 verhoogd van 2% naar 2,5% en in 2020 van 2,5% naar 2,75%.

Tegemoetkoming kosten

Bedrijven die op 1 februari 2019 nog geen regeling hebben, hebben tot 1 januari 2020 de tijd om een regeling in te voeren. De regeling omvat tenminste een vergoeding van 12 cent per km voor de kilometers tussen de 10-35 km (enkele reis). Werknemers die op grond van de voor 1 januari 2020 bestaande reiskostenregeling in hun bedrijf een hogere vergoeding ontvingen dan zij gaan ontvangen op basis van de nieuwe reiskostenregeling behouden hun hogere vergoeding.

Arbeidsduur

Ieder bedrijf ontwikkelt een beleid om taakroulatie te stimuleren voor werknemers in functies met repeterende taken, voor vaste krachten en flexkrachten. In het derde kwartaal van 2020 vindt er een terugkoppeling plaats.

Bron: VNV 07-05-2019