PAWW Dienstverlening niet (semi) publiek domein Sector 4 no 8 - Tussentijdse wijziging

10 augustus 2019

Hiervan is de rubriek werkingssfeer inhoudelijk gewijzigd. Zie hiervoor de samenvatting.

Daarnaast zijn naar aanleiding van deze cao de navolgende katernen tussentijds inhoudelijk gewijzigd:

Rubriek: 13. Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid:

• Cao549 Detailhandel AGF

Redactioneel commentaar:

• Cao2811 Horticoop coöperatie BV