Retail Non - Food - Tussentijdse wijziging

09 augustus 2019

Hiervan zijn de rubrieken Werkingssfeer en Lonen gewijzigd. Zie hiervoor de samenvatting .