Herinnering - Loonmutatie per 01-01-2020

19 augustus 2019
In de Timmerindustrie vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-01-2020 worden de salarissen met 1,50% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Timmerindustrie).