Principeakkoord Geestelijke Gezondheidszorg – Definitief

07 september 2019

Een ruime meerderheid van de LAD-leden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao GGZ. Ook de leden van de andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de nieuwe cao een feit is. Het salaris stijgt tussen 1 juni 2019 en 1 december 2021 met gemiddeld 3,3% per jaar en de inspraak van medisch specialisten wordt in de cao verankerd.

Bron: LAD 11-08-2019