Principeakkoord Drinkwaterbedrijven - Definitief

07 september 2019

De leden van de vakbonden hebben op 9 juli met een zeer grote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Dit betekent dat er weer een nieuwe cao voor de drinkwatersector is. De cao heeft een looptijd van één jaar en loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Per 1 januari 2020 worden de lonen voor alle medewerkers met 2,5% verhoogd.

De vorige cao liep per 1 juli 2017 af en sluit dus niet aan bij de start van de looptijd van de nieuwe cao. Het gevolg hiervan is dat er een cao-loze periode van in totaal 2,5 jaar is ontstaan. Deze cao-loze periode heeft geen gevolgen gehad voor de medewerkers, omdat de bepalingen van de vorige CAO zijn voortgezet. Daarnaast hebben de werkgevers in deze periode tweemaal een eenzijdige loonsverhoging over 2018 en 2019 gegeven.

Naast de overeengekomen loonsverhoging over 2020, zijn er ook aanpassingen gedaan in de CAO-teksten. De bedrijven kunnen nu voortaan zelf, met instemming van hun ondernemingsraad, een eigen beleid opstellen voor de beoordeling en beloning van individuele medewerkers. In de cao komt ook een nieuwe salaristabel die gebruikt kan worden voor het aannemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgevers kunnen hiermee nog meer invulling geven aan de landelijke Banenafspraak die door overheid, vakbonden en werkgever is overeengekomen.

Bron: WWb 09-07-2019