Derde kwartaal 2019: grootste cao-loonstijging in tien jaar

03 oktober 2019

In het derde kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,6% gestegen. Dit is de grootste loonstijging in tien jaar. In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de stijging 3,0%.

In de eerste twee kwartalen van 2019 lag de stijging van de consumentenprijzen hoger dan die van de cao-lonen. De ontwikkeling van de consumentenprijzen in het derde kwartaal wordt dinsdag 8 oktober bekend gemaakt. In de eerste twee maanden van het derde kwartaal was de stijging van de consumentenprijzen gemiddeld 2,7%.

De lonen stegen in het derde kwartaal het minst in de sector gesubsidieerde instellingen (2,1%). In de sectoren particuliere bedrijven en overheid namen de lonen toe met 2,7%. In de sector gesubsidieerde instellingen (waaronder de cao’s ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT) en gehandicaptenzorg) is voor het merendeel van de cao’s over heel 2019 nog geen definitief akkoord gesloten. In het derde kwartaal staat in deze sector het percentage afgesloten cao’s op 41%. In het derde kwartaal van 2018 was de stijging van de cao-lonen in deze sector ook het laagst van de drie sectoren en ook over het hele vorige jaar bleef de ontwikkeling achter bij de overige twee sectoren.

Op het niveau van bedrijfstakken zijn de lonen in het derde kwartaal het meest toegenomen in de bouwnijverheid (4,0%). Dit komt voornamelijk door de loonontwikkeling in de cao bouw. In de energievoorziening stijgen de lonen het minst (1,4%).

Bron: CBS 3-10-2019