Loonafspraken in nieuwe cao’s bijna 3% 

14 oktober 2019

In september zijn veertien nieuwe cao’s afgesloten met een gemiddelde loonafspraak van 2,94%. Het aantal afgesloten cao’s loopt wat achter ten opzichte van voorgaande jaren. Onderhandelingen verlopen moeizamer door enerzijds hoge looneisen en anderzijds aanhoudende onzekerheden voor werkgevers.

De gemiddelde loonafspraak van de in september afgesloten cao’s is vrijwel gelijk aan de gemiddelden van de afgelopen maanden. Het huidige niveau van rond de 3% is het hoogste sinds de economische crisis van ruim tien jaar geleden. Het gemiddelde van de loonafspraken in heel 2019 bedraagt 2,76% en stijgt nog steeds. 

Cao-afspraken komen momenteel moeizamer tot stand dan eerder dit jaar en in de afgelopen jaren. Het aantal nieuwe contracten bleef in september steken op 14. De afgelopen jaren bedroeg het gemiddelde aantal september-afspraken 22. Ook over heel 2019 begint het aantal afgesloten cao’s iets achter te lopen bij dat van andere jaren. Tot nu toe werden sinds januari 202 akkoorden afgesloten. Dat zijn er minder dan de 221 van vorig jaar over dezelfde periode en minder dan het gemiddelde aantal van 239 in de afgelopen jaren. 

Volgens werkgeversvereniging AWVN worden in de onderhandelingen de vakbonden vooral gedreven door de wens om werkenden van de economische groei te laten profiteren. Dit vertaalt zich in hoge loonwensen. Werkgevers zijn juist voorzichtig vanwege aanhoudende grote onzekerheden in de internationale economie, zoals Brexit en (dreigende) handelsoorlogen. De daaruit voortkomende kloof blijkt steeds vaker moeilijk te overbruggen. 

In 2019 lopen in totaal 431 cao’s af voor 3,13 miljoen werknemers. Daarvan zijn inmiddels 246 vernieuwd, een deel al in 2018. Hierdoor hebben 2,1 miljoen werknemers een nieuwe cao. 

Bron: AWVN 11-10-2019