Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

21 oktober 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2020 aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 1,1%.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2020:

  • per maand: € 1.615,80;

  • per week: € 372,90;

  • per dag: € 74,58.

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2020 zijn:

Leeftijd

Staffelingspercentage

Per maand

Per week

Per dag

20 jaar

80%

€ 1322,90

€ 305,30

€ 61,06

19 jaar

60%

€ 992,15

€ 228,95

€ 45,79

18 jaar

50%

€ 826,80

€ 190,80

€ 38,16

17 jaar

39,5%

€ 653,15

€ 150,75

€ 30,15

16 jaar

34,5%

€ 570,50

€ 131,65

€ 26,33

15 jaar

30%

€ 496,10

€ 114,50

€ 22,90

Voor bbl-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de bovenstaande bedragen. Voor leerlingen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar zijn de staffels en hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen echter als volgt:

Leeftijd

Staffelingspercentage

Per maand

Per week

Per dag

20 jaar

61,50%

€ 1016,95

€ 234,70

€ 46,94

19 jaar

52,50%

€ 868,15

€ 200,35

€ 40,07

18 jaar

45,50%

€ 752,40

€ 173,65

€ 34,73

Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

21 jaar en ouder

€ 10,60

€ 10,05

€ 9,54

20 jaar

€ 8,49

€ 8,04

€ 7,64

19 jaar

€ 6,36

€ 6,03

€ 5,73

18 jaar

€ 5,30

€ 5,03

€ 4,77

17 jaar

€ 4,19

€ 3,97

€ 3,77

16 jaar

€ 3,66

€ 3,47

€ 3,30

15 jaar

€ 3,19

€ 3,02

€ 2,87

Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan in verband met een bbl bedraagt het bruto minimumloon per uur per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

20 jaar

€ 6,52

€ 6,18

€ 5,87

19 jaar

€ 5,57

€ 5,28

€ 5,01

18 jaar

€ 4,83

€ 4,57

€ 4,35

Bron: Min SZW 10-10-2019, 2018-0000161951 (Stcrt 2019, 56680)

Bekijk de pagina Wettelijk minimumloon voor meer informatie