Herinnering - Loonmutatie per 01-03-2021

27 oktober 2019
In de Metaal en Techniek - Carrosseriebedrijf vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-03-2021 worden de salarissen met 0,93% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Metaal en Techniek - Carrosseriebedrijf).