Herinnering - Loonmutatie per 01-01-2020

28 oktober 2019
In de Weefselkweeksector vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-01-2020 worden de salarissen met 2,25% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Weefselkweeksector).