Herinnering - Loonmutatie per 01-02-2021

29 oktober 2019
In de Metaal en Techniek - Metaalbewerkingsbedrijf vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-02-2021 worden de salarissen met € 306,00 verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Metaal en Techniek - Metaalbewerkingsbedrijf).