Herinnering - Loonmutatie per 01-01-2020

14 november 2019
In de Boekhandel en kantoorvakhandel vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-01-2020 worden de salarissen met 1,25% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Boekhandel en kantoorvakhandel).