Principeakkoord – Jeugdzorg

15 november 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020.

Lonen

De salarisbedragen worden verhoogd:

per 01-01-2020

4,00%

Eenmalige uitkering

In december 2019 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 december 2019, een eenmalige uitkering van bruto €800, naar rato van de omvang van het dienstverband.

In juni 2020 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 juni 2020, een eenmalige uitkering van bruto €200, naar rato van de omvang van het dienstverband.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen

Het bodembedrag van de vakantietoeslag wordt per 1 januari verhoogd met 4%.

Tegemoetkoming kosten

Op verzoek van de werknemer vergoedt de werkgever vanaf 2019 de vakbondscontributie voor FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn die de werknemer heeft betaald. De werknemer overlegt een bewijs van betaling. De werkgever kan deze vergoeding volledig ten laste brengen van de vrije ruimte (forfait) van de werkkostenregeling.

Bron: FNV, 30-09-2019