Principeakkoord – Nederlandse baksteenindustrie

05 december 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2020.

Lonen

De salarissen en salaristabellen worden verhoogd:

per 01-07-2019

2,20%

per 01-01-2020

1,80%

Eenmalige uitkering

Eenmalige uitkering van € 250,00 bruto, betaalbaar per 1 juli 2019, voor degenen die op 1 juli 2019 in dienst van een werkgever zijn die valt onder de Baksteen CAO (berekening naar rato omvang dienstverband).

De structurele verhoging van 2,2% en de eenmalige uitkering van € 250,00 beide per 1 juli 2019, werden door werkgevers reeds als voorschot betaald. Wanneer deze verhoging en eenmalige uitkering nog niet werden betaald dient deze alsnog en met terugwerkende voldaan te worden.

Tegemoetkoming kosten

Er vindt Indexatie plaats van de cao-reiskostenregeling per 1 januari 2020.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen

Er vindt Indexatie plaats van de vloer vakantietoeslag met 4%.

Bron: CNV, 30-10-2019