Principeakkoord – Uitgeverijbedrijf

05 december 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 maart 2019 tot en met 31 juli 2020.

De NVJ en andere vakorganisaties en werkgevers leggen een tussenresultaat cao-onderhandelingen Uitgeverijbedrijf (dagbladen, tijdschriften, lokale media, online) voor aan de leden. Er is gekozen voor een tussenresultaat omdat een aantal onderwerpen waarop de NVJ heeft ingezet verdere uitwerking nodig hebben, terwijl de huidige cao al op 31 mei 2019 eindigde. Begin volgend jaar wordt alweer begonnen met de volgende cao-onderhandelingen, zodat de nog niet uitgewerkte onderwerpen alsnog aan bod komen.

Lonen

De salarissen en salaristabellen worden verhoogd:

per 01-11-2019

3,00%

Arbeidsduur

Er is afgesproken dat instroom in het generatiepact wordt doorgezet tot en met 31 december 2022. Werknemers in dienst kunnen vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd minder werken met deels behoud van salaris en pensioenopbouw. De afspraken uit de vorige cao blijven daarmee grotendeels van kracht.

Bron: NVJ, 26-11-2019