Geen ‘mandjesvergelijking’ bij overgang onderneming

12 februari 2020

Hof Amsterdam heeft de uitspraak van de kantonrechter Zaanstad bevestigd waarin deze oordeelt dat de zogenoemde ‘mandjesvergelijking’ strijdig is met de regels bij overgang van onderneming.

Albert Heijn neemt soms AH-supermarkten over van franchisenemers. Als Albert Heijn die supermarkt overneemt, wordt ook het personeel daarvan overgenomen. Volgens de regels die gelden voor overgang van onderneming gaan alle arbeidsvoorwaarden die de werknemers bij de franchisenemer hadden, automatisch over op Albert Heijn. Dat geldt ook voor het loon.
Werknemers die van franchisenemers worden overgenomen, kunnen een hoger loon hebben dan het loon volgens de cao van Albert Heijn. Om in die gevallen te voldoen aan de wettelijke regels bij overgang van ondernemingen, paste Albert Heijn de zogenoemde ‘mandjesvergelijking’ toe. Dat houdt in dat het loon dat een overgenomen werknemer volgens de cao van Albert Heijn krijgt, wordt aangevuld met een persoonlijke toeslag. Loonsverhogingen van na de datum van de overgang werden (deels) verdisconteerd met de persoonlijke toeslag.

FNV achtte dit onjuist en vorderde de doorvoering van de loonsverhoging over het ‘oorspronkelijke loon’, omdat de mandjesmethode feitelijk leidde tot afbouw van de persoonlijke toeslag in plaats van verhoging van het loon. Albert Heijn meent dat de ‘mandjesvergelijking’ wel in overeenstemming is met de rechtspraak van het Hof van Justitie EU, omdat deze niet plaatsvindt alleen vanwege de overgang maar vanwege de noodzaak de beloning in te passen in de systemen en methoden die AH hanteert.
De kantonrechter en het hof stellen FNV echter in het gelijk en oordelen dat de ‘mandjesvergelijking’ van AH niet in overeenstemming is met de wettelijke regels bij overgang van onderneming. De persoonlijke toeslag wordt namelijk niet meer verhoogd met de loonsverhogingen van de VGL-cao en wordt in de loop der tijd ook steeds verlaagd. Dit is op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU niet toegestaan.

Bron: Hof Amsterdam 07-01-2020, nr. 200.242.992/01 (Albert Heijn B.V./FNV) (ECLI:NL:GHAMS:2020:28), Rb. Noord-Holland 12-04-2018, nr. 6334120 \ Cv EXPL 17-5083 (ECLI:NL:RBNHO:2018:3068)

mr. dr. Esther Koot-van der Putte, Cao-recht Advies en Opleiding www.cao-recht.nl