Reiskostenvergoeding Cao Glastuinbouw

18 maart 2020

De Glastuinbouw-CAO is een zogenaamde minimum-CAO, waarbij afwijkingen ten nadele van de werknemer niet zijn toegestaan. Een uitzendkracht heeft daarom recht op een reiskostenvergoeding of op kosteloos bedrijfsvervoer.

Een werknemer werkte als uitzendkracht bij een kwekerij. De uitzendkracht vordert reiskostenvergoeding van uitzendbedrijf Voorne Putten. Op grond van art. 36 Glastuinbouw-CAO maakt de ingeleende uitzendkracht aanspraak op een reiskostenvergoeding of kosteloos bedrijfsvervoer indien de enkele reisafstand méér dan 10 kilometer bedraagt. Voorne Putten heeft volgens werknemer geen kosteloos bedrijfsvervoer aangeboden. Er is alleen een reiskostenvergoeding van € 35,00 aan de echtgenote van werknemer verstrekt. Er is geen sprake van een afspraak over de gezamenlijke reiskostenvergoeding van € 35,00 per week.
De kantonrechter heeft getuigen gehoord. Op basis van de verklaringen komt de kantonrechter tot het oordeel dat het uitzendbedrijf niet is geslaagd in het bewijs van de stelling dat het aan de werknemer gratis bedrijfsvervoer heeft aangeboden en dat door de werknemer is geweigerd om daarvan gebruik te maken. Derhalve moet ervan worden uitgegaan dat werknemer recht heeft op een reiskostenvergoeding op grond van art. 36 van de Glastuinbouw-CAO. Dat er wel een bedrag van € 35,00 aan reiskosten aan de partner van werknemer is uitbetaald, maakt het oordeel niet anders.
De Glastuinbouw-CAO is een zogenaamde minimum-CAO, waarbij afwijkingen ten gunste van de werknemer wèl zijn toegestaan, maar ten nadele niet. In het laatste geval gelden de bepalingen van de CAO, waarin is bepaald dat een werknemer recht heeft op een reiskostenvergoeding. Dat is een vergoeding per persoon en niet per vervoersmiddel. Nu het bedrag van € 35,00 aan reiskostenvergoeding alleen aan de partner van werknemer is overgemaakt en dit bedrag aan vergoeding zelfs te weinig is voor één persoon, aldus werknemer, staat vast dat werknemer recht heeft op de reiskostenvergoeding conform de Glastuinbouw-CAO. Het gevorderde bedrag van € 1.298,50 netto aan reiskostenvergoeding is toewijsbaar.

Bron: Ktr. Rotterdam 28-02-2020, nr. 7148858 \ CV EXPL 18-34769 (ECLI:NL:RBROT:2020:1860) (Werknemer/Voorne Putten Uitzendbureau B.V.).

mr. dr. Esther Koot-van der Putte, Cao-recht Advies en Opleiding www.cao-recht.nl.