Herinnering - Loonmutatie per 01-07-2020

07 april 2020
In de Nouryon Nederland B.V. Hoger Personeel vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-07-2020 worden de salarissen met 1,5% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Nouryon Nederland B.V. Hoger Personeel).