Herinnering - Loonmutatie per 01-05-2020

20 april 2020
In de Afbouw vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-05-2020 worden de salarissen met 3,0% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Afbouw).