Principeakkoord – Tuinzaadbedrijven

20 april 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

De salarissen en feitelijke salarissen worden verhoogd per:

01-05-2020

2,25%

01-12-2020

2,25%

De salarisschalen en de feitelijke salarissen van groep a t/m h worden als volgt verhoogd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar de bedrijfsactiviteiten.

Voor alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van de cao vallen en waarvoor punt 2 niet van toepassing is, zullen de salarisschalen en de feitelijke salarissen van groep a t/m h met ingang van 1 mei 2020 met 2,25% worden verhoogd.

Per 1 december 2020 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen verhoogd met 2,25%.

Eenmalige uitkering

Indien de omzet in 2020 tenminste 95% van het omzetniveau van 2019 bedraagt zal aan de werknemer in het eerste kwartaal van 2021 een eenmalige uitkering van 2,25% van het salaris over de maanden mei tot en met november 2020 plaatsvinden.

Een bedrijf wordt als Sierteeltbedrijf aangemerkt indien de omzet in 2019 voor tenminste 40% uit Sierteeltactiviteiten is gerealiseerd. Voor Nederlandse ondernemingen die zijn verbonden in een groep of concern in de zin van artikel 2:24a of 2:24b BW en die in 2019 voor de Nederlandse bedrijven tenminste 40% van hun gezamenlijke omzet in sierteeltactiviteiten hebben gerealiseerd.

Bron: Plantum, 09-04-2020