Principeakkoord – Sociale Werkvoorziening

25 april 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Het WML wordt twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli aangepast. Verdient de werknemer het minimumloon? Dan ontvangt hij in juli 2020 en januari 2021 de wettelijke verhoging van het WML. Dit percentage is nu nog niet bekend.

Verdient de werknemer meer dan het wettelijk minimumloon? Dan ontvangt hij in juli ook de loonsverhoging volgens de WML. Maar in januari 2021, gaat het loon, op grond van de loon – prijsontwikkeling, structureel nog verder omhoog. Die verhoging wordt als volgt berekend: de stijging als gevolg van de prijsontwikkeling, minus de stijging van het WML die je in juli 2020 al is berekend.

Tegemoetkoming kosten

Werknemers hoeven per 1 juli 2020 geen koffie- en theegeld meer te betalen.

Bron: CNV, 23-04-2020