Herinnering - Loonmutatie per 01-07-2020

07 mei 2020
In de Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-07-2020 worden de salarissen met 3,00% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus).