Principeakkoord - Voortgezet onderwijs

18 mei 2020

Met een ruime meerderheid hebben de leden van de VO-raad ingestemd met het op 7 april jl. overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO. Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het akkoord. Daarmee is het cao-akkoord definitief rond en de CAO VO 2020 een feit.

Bron: VO-raad, 04-05-2020