Principeakkoord – Hoveniersbedrijf

18 mei 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2021.

De cao wordt eenmalig ongewijzigd verlengd tot en met 30 juni 2021.

Bron: CNV, 07-05-2020