Principeakkoord – Nederlandse Tuinzaadbedrijven

19 mei 2020

De meerderheid van de FNV-leden heeft in deze uitzonderlijke situatie ingestemd met de nieuwe cao Tuinzaadbedrijven. FNV ziet deze cao als een overbruggings-cao omdat een aantal punten niet is meegenomen.

Wat staat er in de nieuwe cao?

Looptijd: 1 januari 2020 t/m 31 december 2020

Groentezaadbedrijven: voor alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van de cao vallen en waarvoor punt 2 niet van toepassing is, zullen de salarisschalen en de feitelijke salarissen van groep a t/m h met ingang van 1 mei 2020 met 2,25% worden verhoogd.

Sierteeltzaadbedrijven: per 1 december 2020 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen verhoogd met 2,25%.

Voorwaardelijke eenmalige uitkering: indien de omzet in 2020 tenminste 95% van het omzetniveau van 2019 bedraagt zal aan de werknemer in het eerste kwartaal van 2021 een eenmalige uitkering van 2,25% van het salaris over de maanden mei tot en met november 2020 plaatsvinden.

Bron: FNV, 29-04-2020