KLM Grondpersoneel - Tussentijdse wijziging

21 mei 2020

Hiervan zijn de rubrieken Redactioneel commentaar, Arbeidsduur; algemeen, Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkering; winstdelling, Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; werktijdverkorting in verband met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid (NOW-regeling) inhoudelijk gewijzigd. Zie hiervoor de samenvatting .