Principeakkoord SBOH

26 mei 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

De salarissen worden verhoogd:

Per 01-06-2020

2,70%

De vergoedingen die volgens de cao met hetzelfde percentage als de salarisverhoging worden verhoogd, zullen dienovereenkomstig worden aangepast. Daaronder wordt ook begrepen de salarisgarantietoeslag die aios M&G ontvangen op grond van het ‘Onderhandelaarsakkoord overstap aios M&G naar de SBOH’.

De aios M&G op wie de salarisgarantieregeling conform het ‘Onderhandelaarsakkoord overstap aios M&G naar de SBOH’ van toepassing is, behoudt de salarisgarantietoeslag die is bereikt aan het einde van het dienstverband voor de profielopleiding bij de SBOH indien de aios op enig moment voor het volgen van de 2e fase van de opleiding bij de SBOH in dienst treedt. Ook blijft in die situatie de eindejaarsuitkering conform het ‘Onderhandelaarsakkoord overstap aios M&G naar de SBOH’ op de aios van toepassing.

Eenmalige uitkering

Een eenmalige uitkering van 2,7% over het totaal van de bruto maandsalarissen inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering over de maanden januari 2020 tot en met mei 2020 voor aios die op 1 juni 2020 bij de SBOH in dienst zijn. Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald in de maand juni 2020.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen

Verhoging van de structurele eindejaarsuitkering met ingang van 1 juni 2020 met 0,4% naar 4,0% over het genoten jaarsalaris inclusief vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering voor aios M&G op wie de salarisgarantietoeslag conform het ‘Onderhandelaarsakkoord overstap aios M&G naar de SBOH’ van toepassing is, blijft ongewijzigd.

Arbeidstijdtoeslagen

Voor aios M&G die een salarisgarantietoeslag ontvangen op grond van het ‘Onderhandelaarsakkoord overstap aios M&G naar de SBOH’ worden – zodra het salarissysteem van de SBOH dit mogelijk maakt (naar verwachting per 1 januari 2021) - de ORT en de vergoedingen voor bereikbaarheidsdiensten en overwerk gebaseerd op het bruto maandsalaris inclusief de salarisgarantietoeslag. 7

Tegemoetkoming kosten

De aios M&G met profiel Forensische Geneeskunde, die woonachtig is buiten de GGD-regio waar in het kader van de opleiding bereikbaarheidsdiensten worden gedaan, wordt in de gelegenheid gesteld ten behoeve van deze bereikbaarheidsdiensten hotelovernachtingen te declareren. De SBOH vergoedt deze hotelovernachtingen – indien deze plaatsvinden op of na 1 juni 2020 – tot maximaal € 75,- per overnachting inclusief ontbijt.

Bron: LAD 18-05-2020