Principeakkoord Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie MBO

28 mei 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2020 tot en met 15 mei 2021.

Lonen

De salarisbedragen in de carrièrepatronen worden verhoogd:

Per 01-07-2020

3,35%

Eenmalige uitkering

Elke werknemer, die op 1 juli 2020 in dienst is, ontvangt in de maand juli een eenmalige uitkering van 825,00 bruto per FTE. Voor parttimers geldt dit bedrag naar rato. Alle genoemde salarismaatregelen zijn pensioengevend. De structurele loonsverhoging werkt per 1 juli 2020 op de gebruikelijke wijze door in de hoogte van de (bovenwettelijke) uitkeringen op grond van de cao mbo.

Bron: FNV 26-05-2020