Herinnering - Loonmutatie per 01-02-2021

25 juni 2020
In de Tankstations en Wasbedrijven vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-02-2021 worden de salarissen met €70,00 verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Tankstations en Wasbedrijven).