Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening - Tussentijdse wijziging

05 augustus 2020

Hiervan is de rubriek Werkingssfeer (aanpassingen per 2020) en Lonen (behoud salaris medewerkers kinderopvang bij overgang naar cao Kinderopvang) inhoudelijk gewijzigd. Zie hiervoor de samenvatting .