Hexion B.V. - Tussentijdse wijziging

16 september 2020

De cao is tussentijds gewijzigd. Zie hiervoor de samenvatting .