Banden- en Wielenbranche - Tussentijdse wijziging

18 september 2020

De cao sociaal fonds Banden- en Wielenbranche (CAO565), looptijd 01-01-2021 t/m 31-12-2025 is tussentijds gewijzigd. Deze wijziging d.d. 14-09-2020 heeft geen gevolgen voor de samenvatting .